sterownik SMO20, Jednostka HBS, zasobnik ciepłej wody użytkowej bufor UKV 100 oraz naczynia przeponowe  Powietrzna pompa ciepła AMS 10-8 HBS, Dodatkowe źródło ciepła ELK 9, naczynie przeponowe

Powietrzna pompa ciepła 8kW

Lokalizacja: Barszczewo

Pompa ciepła typu Split firmy NIBE o mocy 8kW współpracująca z wewnętrzna jednostką HBS zawierającą wymiennik płytowy przekazujący ciepło wyprodukowane przez pompę do wewnętrznej instalacji grzewczej. Pomiędzy jednostkami wykonane połączenie chłodniczy z wykorzystaniem czynnika R410A. Instalacja wyposażona w bufor oraz zasobnik ciepłej wody z dużą wężownicą. Sterowanie za pomocą sterownika SMO 20.